„Kvůli nutné rekonstrukci mateřských škol byla při čerpání dotace z regionálního operačního programu nastavena a smluvně dohodnuta etapizace postupu prací a také financování a způsob průběžného vyúčtování dokončených etap. První etapu vyúčtování jsme odevzdali již v srpnu a podle smlouvy s ROP měly být připomínky z jeho strany hotovy do dvaceti dní. Dalších deset dní má fond na případné opravy podkladů a pak má následovat financování,“ vysvětluje princip starosta. Bohužel, dosud vimperská radnice dotační podíl neobdržela.

Peníze nemají

Vedení města předpokládalo, že by nejpozději do konce roku mohlo mít zpět ve svém rozpočtu první splátku, což představuje zhruba 3,7 milionu korun.

„V současné době ale ROP není schopen tyto podmínky plnit. Jenomže my musíme zaplatit faktury za provedené práce. Proto jsme na zastupitelstvu rozhodli, že ze zrušeného fondu na opravu bytového fondu převedeme na tento účel milion korun a druhou část vezmeme z rezervního fondu z bývalého prodeje akcií. Čekáme, že peníze od ROPu by měly dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku a pak je vrátíme zpět do rozpočtu,“ potvrdil starosta Pavel Dvořák.

Město Vimperk prodejem akcií energetických společností v minulosti obdobně jako jiná města získalo milionové částky.

Z akcií zbývá málo

Ty následně tvořily rezervní fond. V případě Vimperka je ale zbytek z těchto peněz na minimální částce. „Nechci se vracet do minulosti k práci předchozího zastupitelstva kolem roku 2000 a dříve. Respektuji jejich rozhodnutí. Mělo své plány a svou strategii. Že se tyto peníze rozpustily, bylo demokraticky schváleno zastupitelstvem,“ nechce se současný starosta Vimperka Pavel Dvořák k využití peněz z prodeje akcií.
Mělo se to zkusit.

Nicméně jeho osobním zklamáním je nepožádání o modernizaci přístrojového zařízení na zimním stadionu jeho předchůdci.
„Protože se po zimních stadionech pohybuji téměř celý život, musím říci, že Vimperk je v republice snad jediným městem, které si dovolilo takový luxus a nepožádalo o dotaci na čpavkové hospodářství. Všechny ostatní zimní stadiony tuto šanci využily, zatímco u nás jsme to platili právě z peněz za akcie,“ přece jen si Pavel Dvořák neodpustil postesknutí nad dřívějším hospodařením s částí prostředků města, přestože toto rozhodnutí svých předchůdců jinak respektuje.