Společný záměr na stavby rozhleden totiž plánují Netoličtí pod obecně prospěšnou společností MAS – Blanský les Netolicko s LAK Strakonicko a MAS Chelčicko. „Připravovaný projekt je zaměřen na stavbu třech rozhleden a samozřejmě různých stezek, například turistických nebo cyklistických. A právě v naší lokalitě by se ideálním místem pro stavbu rozhledny stala oblast Mužského vrchu, kde už v minulosti rozhledna stála a kterou stavěl Klub českých turistů. Město tenkrát dalo k dispozici dřevo. Místo by bylo vhodné už i z toho důvodu, že tam prý byl údajně jeden z nejkrásnějších výhledů v jižních Čechách, bylo odtud vidět na Českobudějovicko, Písecko, Šumavu a samozřejmě Blanský les,“ informoval o projektu starosta Oldřich Petrášek s tím, že tímto krokem by tak chtěli podpořit cestovní ruch a s ním spojenou turistickou atraktivitu regionů.

Jak ale prozradil starosta dále, projekt je teprve na začátku, a tak je ještě čeká dohodnutí bližších podmínek vzájemné spolupráce a zajištění projektové dokumentace. „Do června následujícího roku musíme zpracovat žádost o dotaci, u které předpokládáme, že by náklady na stavbu rozhleden měla hradit v plné výši,“ uvedl Petrášek, který doplňuje, že dotace by tak byla čerpána z programu Leader.

Město by po případném schválení dotace Místní akční skupině pronajalo pozemek, který má k dispozici a na němž by rozhledna mohla stát.