Práce, vzdělání, chování, volný čas, zdraví, bydlení, poplatky a dávky byly hlavním tématem při již tradičním setkání u příležitosti Mezinárodního dne Romů, které se uskutečnilo ve čtvrtek 8. dubna na prachatické radnici. Setkání se zúčastnilo více než pět desítek občanů, dospělých i dětí a hostů. Dle posledního sčítání lidu v roce 2001 bylo v Prachaticích evidováno 11 Romů, osob hlásících se k romské komunitě je v Prachaticích kolem 160.
Začátek setkání patřil dětem. Taneční a pěvecké vystoupení předvedly děti ze Základní školy Zlatá stezka 387 a členové ze souboru Lungo drom Prachatice.
Starosta města Jan Bauer ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že je potřeba, aby radnice měla partnera pro jednání, někoho, kdo bude cílovou skupinu zastupovat, s kým budou řešeny problémy. Na přímý dotaz, kdo je tím romským zástupcem, dostal pan starosta odpověď od přítomných – „Vašek“. Václav Bihary v současné době také zastupuje Romy v kontaktu s městem, po vážném onemocnění Karla Biharyho.
Od minulého setkání došlo k určitému kladnému posunu v některých oblastech, které byly hlavními body programu. Někteří využili institutu veřejné služby a začali pracovat pro obec, došlo ke zlepšení docházky do školy, předškolní děti navštěvují romskou školičku a podobně.
Ředitel Městské policie Novotný upozornil přítomné na opakované problémy s chováním v Lázeňské ulici, které bohužel vyústilo zrovna v tomto týdnu v dopravní nehodu. Při jednáních vždy dojde k dohodě, ale dohoda nemá dlouhé trvání a problematické chování se opakuje.
Město Prachatice dlouhou dobu hledalo místo, prostor pro osoby sociálně nepřizpůsobivé, ohrožené sociálním vyloučením. Do nepříznivé situace se může dostat kdokoli, ale nejprve by každý měl zkusit pomoci si sám, pak požádat příbuzné a teprve potom hledat pomoc u státu či městu. Město Prachatice chce řešit i bydlení těchto cílových skupin. Bydlení není zadarmo. Lokalita Krumlovská je nabídkou, jak řešit některé věci, ale občané si musí uvědomit, že i zde budou platit nájemné, budou mít další povinnosti jako nájemníci v jiných bytových domech.
Romští spoluobčané využili příležitosti a ptali se zástupců města především na bydlení a poskytování sociálních dávek.
Prachatická radnice se svými občany pravidelně komunikuje prostřednictvím moderních médií (internetová diskuze), zavěšováním anket a dotazníkových průzkumů na webové stránky, či prostřednictvím Radničního listu, místní kabelové televize, nebo akcí zaměřených na konkrétní cílovou skupinu nebo konkrétní problematiku. Dává občanům (včetně romských spoluobčanů) prostor zapojit se v různých pracovních skupinách, komisích jako je například Komise prevence kriminality, pracovní skupina komunitního plánování – sekce osob ohrožených sociálním vyloučením apod.
Setkání s Romy navazovalo i na výstupy z prvního Fóra Zdravého města, které se uskutečnilo v únoru letošního roku.

HANKA RABENHAUPTOVÁ
místostarostka města