Společnost, která ve Vimperku na konci března 2001 založila nový závod, by se tak v roce desátého výročí od založení vimperského závodu měla opět rozrůst jak co výrobních prostor, tak co do počtu zaměstnanců. Těch je v současnosti ve Vimperku zaměstnáno přes pět set a dalších zhruba sto padesát hodlá společnost v souvislosti s rozšířením provozu ještě přijmout.