Stejně tomu bylo i letos. Rodinná družstva si zasportovala v šesti disciplinách. Jednou z disciplin byla aktivní účast na Běhu pro zdraví, který organizovala ZŠ Zlatá stezka. Smyslem obou akcí bylo zapojit rodiče s dětmi do aktivního pohybu. Prožít společně s rodinou hezké odpoledne doplněné o další aktivity. Prezentovalo se 43 rodinných týmů, 29 soutěžících. Nejlepšími rodinnými týmy se staly: 1. místo Buchlovských, 2. místo Jiráňovi, 3. místo Penzestadlerovi, 4. místo Tůmovi a 5.místo Hudákovi.

MIROSLAV PILEČEK