Potom, co se na posledním netolickém staročeském jarmarku objevili i rakouští řemeslníci z Rainbachu, došlo v nedávné době k podpisu partnerské smlouvy s obcí další, a to bavorským Ringelai.
„Je pravda, že před podpisem této smlouvy jsme už na nějakých projektech spolupracovali. Protože obec Ringelai má pod správou také archeopark s názvem Gabreta, naše spolupráce se zaměřila především tímto směrem. Hlavně proto jsme na náš archeopark, na jeho výstavbu a prakticky veškeré aktivity s ním související, jako je například letní archeologická škola a další výzkum, získali finance z příhraničních fondů,“ zdůvodnil podpis smlouvy starosta Netolic Oldřich Petrášek s tím, že u podpisu samozřejmě byli zástupci obou archeoparků, Euroregionu i radní.
Partnerská smlouva mezi městem Netolice a bavorskou obcí Ringelai by měla kromě archeoparků otevřít možnost i dalším projektům.
Ty se podle slov Oldřicha Petráška budou v neposlední řadě týkat i jednotlivých spolků, škol a nebo sportovců. „V den, kdy došlo k podpisu smlouvy, si zahraniční návštěvníci prohlédli také památky našeho města. A podle jejich ohlasů to byl pro ně zcela nový zážitek, a tak je více než patrné, že se naše spolupráce bude vyvíjet dobrým směrem,“ s nadšením doplnil starosta.