Jejich návštěva je nutná proto, že musejí vyměnit řidičské průkazy. Ty jim byly vydány v letech od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Výměna těchto průkazů je letos povinná.
„S prvním dnem nového roku uvedeným dokladům končí platnost a při případných policejních kontrolách v novém roce budou mít jejich majitelé problém,“ vysvětlila Ludmila Volčíková z oddělení řidičských průkazů Městského úřadu v Prachaticích.
Ta ale upřesnila, že podáním žádosti o vystavení nového dokladu proces výměny řidičského průkazu nekončí. Řidiči si totiž musejí nový doklad také vyzvednout. „V současné době na registru řidičů leží několik stovek vyrobených řidičských průkazů, které zatím marně čekají na své majitele,“ dodala Ludmila Volčíková, která zároveň vyzývá tyto žadatele, aby si nové průkazy vyzvedli.
V současné době se povinná výměna řidičských průkazů uskutečňuje bez dlouhého čekání. „To však nelze očekávat s blížícím se koncem roku, ačkoliv s vyřizováním žádostí vypomáhá posila z úřadu práce,“ řekla Ludmila Volčíková. Proto není vhodné nechávat výměnu na poslední chvíli.
K žádosti o výměnu stačí mít s sebou platný doklad totožnosti, jednu fotografii a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Žádost o vydání nového řidičského průkazu je k dispozici pouze na pracovišti registru řidičů. „Nelze ji stahovat z internetu ani kopírovat. Každá má totiž číselný kód,“ vysvětlila Volčíková.
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od poplatku, pokud údaje v dokladu odpovídají skutečnosti. „Nový průkaz je pak vydán nejpozději do dvaceti dnů od podání žádosti. Na zvláštní žádost občana je pak možné průkaz vyhotovit do pěti pracovních dnů, ovšem po úhradě poplatku pět set korun,“ uzavřela. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8 do 17 a v pátek od 8 do 12 hodin.