Město bylo nuceno práce pozastavit vinou nepříznivých klimatických podmínek. S rozsáhlou rekonstrukcí začne v pondělí. „Přestože máme zpoždění dva týdny, věřím, že obě ulice budou dokončeny ještě před zahájením 20. ročníku Slavností solné Zlaté stezky, které jsou klíčovou kulturní událostí celého roku,“ uvedl Jan Bauer.
Dodavatelem celé akce je společnost Stavební firma HUKO s.r.o. a cena díla vzešla z výběrového řízení ve výši 9,4 mil. Kč. Za posledních deset let město investovalo do rekonstrukce ulic a sítí částku přibližně sto milionů korun. Ulice Horní a Klášterní jsou poslední neopravené v centru města.