Policisté odtud budou převeleni jinam. Takových budov bude ale s největší pravděpodobností v celých jižních Čechách více. „Ty objekty, které již nebudeme potřebovat, budou následně převedeny pro potřeby ministerstva vnitra,“ upřesnila mluvčí českobudějovické cizinecké policie Simona Daňková.
Zrušení Referátu Cizinecké policie u Strážnýho bude mít dopad na celý region. „My jsme sice stranou a máme blíž k Volarům, ale zrušení referátu se regionu určitě dotkne. Minimálně v tom, že přibude práce policistům na Obvodním oddělení Policie ČR ve Volarech,“ domnívá se starosta Stožce Martin Černý. V oblasti je přitom značný pohyb turistů a zejména Novopecko je vyhledávanou rekreační oblastí.
Jak z jednání o obvodním oddělení, tak z končícího referátu je značně rozpačitý starosta Strážnýho Jaroslav Pubal. „Na schůzce jsme řekli, že máme jednoznačný zájem na zachování obvodního oddělení v Horní Vltavici. Policie po nás chce, abychom přispěli z našich rozpočtů na provozní náklady oddělení, ale když jsme se ptali, zda bude zachováno to, že policisté budou mít na to, aby mohli objíždět region, na to jsme už odpověď nedostali. Je to hodně zvláštní situace,“ rozpačitě komentoval aktuální stav Jaroslav Pubal.
Pokud se týká Referátu Cizinecké policie na Dolní Silnici, který spadá do katastru obce Strážný, podle starosty Pubala sice spolupráce s ním byla, nicméně zůstávali jaksi odtrženi od běžného života. „Stávalo se, že tu byla dvě auta cizinecké policie a ještě přijeli z Obvodního oddělení Horní Vltavice, ale teď se může stát, že tu policistu neuvidíme, jak je rok dlouhý,“ upozornil tím starosta Strážnýho na možnost, že by nakonec přece jen došlo ke zrušení oddělení v Horní Vltavici. I když šumavské obce vyjma Kvildy na jednání akceptovaly požadavek ze strany policie na příspěvek k úhradě nákladů spojených s provozem oddělení v pronajatých prostorách, nadšeni z toho starostové nejsou. „Co všechno ještě máme platit,“ ptá se Jaroslav Pubal. „Připadá mi to, jakoby stát zkoušel, co všechno ještě obce vydrží. Chcete školu, aby děti od první třídy bez ohledu na počasí nemusely jezdit až do Vimperka, zaplaťte nejen její provoz, ale přispějte i na platy učitelů. Chcete policii, tak si ji zaplaťte. Co na tom, že ji lidé platí ve svých daních, teď ještě budeme přispívat znovu z našich rozpočtů,“ klade si starosta Strážných spíše řečnickou otázku. Odpověď musí dát zastupitelstvo, které se ve Strážným uskuteční příští středu. Ačkoli by se v případě oddělení v Horní Vltavici nemuselo jednat o až tak horentní částku pro jednotlivé obce, zastupitelé je nakonec nemusejí schválit. Právě proto, že obce musejí doplácet na státní správu čím dál tím víc. K tomu ke všemu ještě starostové nemají v ruce jednoznačné záruky ze strany Policie ČR. „Původně bylo řečeno, že v Horní Vltavici bude patnáct policistů, teď ale převedli tabulky do Středočeského kraje,“ doplnil Pubal.
Negativně vnímá chystané kroky také okresní státní zástupkyně Miroslava Prokešová. „Postup ministerstva vnitra v rámci úsporných opatření, omezit činnost cizinecké policie, zrušit i jediný referát na hranicích, považuji za velice nešťastný,“ tvrdí okresní státní zástupkyně. Přenést dohled nad tak rozsáhlým územím na dvě obvodní oddělení ve Volarech a v Horní Vltavici vnímá jako nedostatečný krok. „V době, kdy není příznivá ani situace na Obvodním oddělení Policie ČR ve Volarech a kdy s omezeným počtem policistů budou jen velice složitě monitorovat situaci v samotném městě, mám obavu, že v příhraničních obcích neuvidí už policistu vůbec. Nechci ani domýšlet, jak to ovlivní nárůst trestné činnosti, kdy zachování Obvodního oddělení Policie v Horní Vltavici se sice jeví jako záchrana, ale pokud policie personálně toto oddělení neposílí, nevidím v tom žádný efekt,“ zdůraznila Prokešová.
„Přestože je pochopitelné, že tak bylo učiněno z důvodu úsporných opatření, starostové obcí a ani jejich obyvatelé to nepřivítali. Přítomnost policistů v pohraničním prostoru měla a má své opodstatnění, jednalo se především o perfektní znalost terénu, spolupráci s místními obyvateli. Bez přehánění se dá říci, že věděli o každém cizím člověku, který se zde pohyboval,“ připomněla Prokešová.
Referát cizinecké policie působil na Strážným od roku 1991. V roce 2001 pak došlo k vytvoření Referátu cizinecké a pohraniční policie. Vstupem České republiky do schengenského prostoru zanikly referáty v Nové Peci, Stožci a Borových Ladech. Od roku 2008 začal na tomto území pracovat pouze jeden referát, a to na Dolní Silnici – Strážný. Jeho hlavním úkolem byla kontrola cizinců. „Jednalo se o dodržování podmínek pobytu, jeho povolování a prodlužování. Byla zde i nadále dokonalá znalost terénu, jeho příslušníci prováděli kontrolu na tržištích, měli přehled o tom, jací vietnamští občané zde působí. Vedle toho prováděli i silniční kontrolu, v nemálo případech zjistili řidiče vozidla bez řidičského oprávnění, popřípadě i řidiče řídícího pod vlivem alkoholu, anebo, což se stávalo velice často, s padělanými doklady. Právě na to zde měli vyškolené specialisty, kteří patřili ke špičkám ve svém oboru,“ uvedla Miroslava Prokešová. Okresní státní zástupkyně si sice uvědomuje, že jí nepřísluší hodnotit kroky ministra vnitra, nicméně nelze opomenout, jaký dopad mohou mít na region, který spadá do její působnosti.