„Souhlas nebo nesouhlas s kandidátem, jež doporučuje výběrová komise ke jmenování do funkce, řeknou radní na nejbližším jednání 10. října,“ upřenil starosta. Doplnil, že na toto jednání je kandidát pozván, aby se radním představil a nastínil koncepci vedení školy.