Včera se měla sejít devítičlenná výběrová komise. Ta by měla upřesnit termíny pohovorů s jednotlivými uchazeči. „Vše pokračuje podle plánu. Předpokládám, že komise z kandidátů vybere. Pokud ano, bude jmenován k prvnímu lednu 2011,“ upřesňuje k aktuálnímu výběru nového ředitele Správy náměstek ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny Tomáš Tesař, který je současně jedním ze zástupců ministerstva ve výběrové komisi.

Obdobný zájem o post ředitele byl i před několika lety. „Do výběrového řízení po bývalém řediteli Ivanu Žlábkovi se hlásil stejný počet uchazečů, ale k pohovorům fakticky přišlo jen devatenáct z nich,“ dodal Alois Pavlíčko, který řídil Správu po Žlábkovi před Františkem Krejčím.