Pravé křídlo v přízemí budovy gymnázia se navíc rozrostlo také o dívčí a bezbariérové sociální zařízení a jednu místnost, která poslouží jako archiv.
Výstavbu zmiňovaných místností chystalo vedení školy již několik let, ale teprve letos se mohla zrealizovat. Finanční prostředky, které byly užity pro tento projekt, pocházely ze školního investičního fondu prachatického gymnázia. „Přibližně čtyři roky jsme o prodloužení pravého křídla jen uvažovali, ale až letos došlo konečně k praktické realizaci. S pracemi se začalo na konci června a skončilo přesně 15. srpna a prostavělo se zhruba sedm set tisíc korun,“ uvedl k nové výstavbě ředitel Gymnázia Prachatice Alexandr Zikmund.
Dodal, že právě v těchto dnech dochází ke konečné fázi úprav vybavení a zařízení. „Například do místnosti v archivnictví naši školníci nyní upevňují potřebné regály. Pokud jde sociální zařízení, ta jsou již plně funkční. Jazykovou učebnu nové vybavení teprve čeká,“ upřesnil dále Zikmund.
Nově zřízené místnosti si také velice pochvaluje dlouholetý knihovník školy Karel Kadlec, pro kterého je především bezbariérový záchod velkým pozitivem. „Má knihovna se nachází hned vedle sociálu, takže ho mohu každodenně bezproblémově využít. Nyní mám ve škole k dispozici opravdový komfort,“ usmíval se spokojeně knihovník Kadlec.
Ředitel prachatického gymnázia má společně s vedením připraveny další stavební projekty, které by rád v nejbližších letech uskutečnil. „Žádali jsme o výstavbu tělocvičné haly a kurtů, které by zčásti mohly zaplatit peníze z Evropské unie. Momentálně je ale situace s regionálním operačním programem složitá, jelikož se stále přehodnocuje. Tato investice je navíc finančně velmi náročná. Do budoucna ale jistě existuje naděje, že se výstavba uskuteční,“ řekl optimisticky ředitel Alexandr Zikmund.
Toho jinak může těšit fakt, že se blíží realizace zateplení čtyř učeben v pavilonu z roku 1984 za zhruba dva miliony korun.
„Na zateplení budovy využijeme grantu, o který máme zažádáno na SFŽP, a doufám, že se tak po této investici opět provoz našeho areálu zefektivní. Z našich prostředků bychom chtěli dále zrenovovat prostory pro veřejnost v hale tělocvičny. Pokud všechny tyto plány vyjdou, tak budu moci tvrdit, že jsme zakončili všechny větší investiční akce, které areál naší školy nutně vyžadoval,“ uzavřel ředitel prachatického gymnázia Alexandr Zikmund.