Cena známky za odvoz popelnice je stanovena ze dvou složek. Odvoz odpadu z popelnice letos stojí 27,50 korun, oproti loňským 26,80 korun. Uložení jedné tuny odpadu pak vzrostlo o 60 korun na 1174 koruny za tunu.

„Po pravdě je třeba přiznat, že cena 65 korun za známku platí letos naposledy. Připravuje se novela zákona o odpadech, která počítá s podstatným navýšením poplatků za likvidaci odpadů. Pokud zůstane zachován dosavadní systém i nadále, pak je třeba počítat s tím, že do pěti let bude stát známka na popelnici vysoko přes sto korun,“ informoval vedoucí odboru hospodářského a životního prostředí Jindřich Bukovský. Dále doplnil, že je třeba vyčkat, zda bude novela schválena a poté se rozhodnout, jaký systém v odpadovém hospodářství v Netolicích zvolit. Rostou také náklady na likvidaci vytříděného odpadu ze sběrného dvora či kontejnerů.