Původní záměr na prodej dvou volných nebytových jednotek v domě v Kaplířově ulici byl totiž, jak se ukázalo, ne zcela jednoznačný. Město sice nabídlo k odkoupení dva nebytové prostory, ale zájemci si záměr vyložili různě. Někteří chtěli jeden, další druhý, část podmiňovala koupi jednoho i koupí druhého a jen jediný zájemce byl ochoten koupit jak oba současně, tak každý prostor zvlášť. Zastupitelům pak byly předloženy všechny nabídky včetně jejich ceny, a to byl nejspíše jeden z hlavních důvodů, proč většina z nich požadovala projednání prodeje odděleně. Jak zaznělo, nebylo by to vůči zájemcům, kteří zveřejněním výše nabídek odkryli lidově řečeno karty tak docela fér.

Přihlásilo se celkem osm zájemců. Výsledek záměru byl předložen radě města s tím, aby doporučila zastupitelstvu řešení. Rada pak doporučila zastupitelstvu nevybrat ani jednoho zájemce a zveřejnit nový záměr. „Nevím, co radu vedlo k výsledku, že se musí prodat oba prostory najednou. Když jsem se díval na nabídky, zdá se mi jedna velmi výhodná. Prodejme ten prostor a na ten druhý pak zveřejněme nový záměr,“ navrhoval zastupitel Jaroslav Zámečník a k němu se přidal i Stanislav Hlava.

„Diskutovali jsme na radě záměr z různých stran. Měli jsme jasně říct, že chceme prodat oba prostory najednou. Proto jsme se nakonec nepřiklonili ani k jedné nabídce a navrhli jsme záměr vypracovat znovu. Ale respektujeme rozhodnutí zastupitelů,“ obhajoval postup rady starosta Pavel Dvořák

I podle zastupitele Josefa Bejčka se jevila jako nejlepší varianta prodat jeden prostor nejvyšší nabídce. „Druhý prodejme tomu zájemci, který má sice zájem o oba, ale nabízí i odkoupení po částech s uvedenou nejvyšší cenou za druhý prostor,“ dodal Bejček.

„Mám podobný názor a zároveň bych chtěl poukázat na to, že se jednalo o jeden záměr, kde byly specifikovány dva objekty za nějakou částku. Vycházel jsem z logiky, že by se měla nabídnout cena na každý prostor a pak bude výsledná částka. Pokud byste z toho chtěli upustit, měli byste říci i proč. Ale v tuto chvíli mi připadá zvláštní, že to bude jinak,“ vložil se do debaty jeden ze zájemců Vladislav Wölfl. A to byl podle starosty Dvořáka přesně ten důvod, proč se tím rada takto zabývala, protože v záměru byly skutečně nabízeny dva objekty. „Pokud bychom to vnímali tak, že jde o jeden celek, pak je zadání vadné. Svou logiku má i řešení prodat oba prostory odděleně za nejvyšší nabídnuté ceny,“ doplnil Dvořák.

Po další diskuzi a krátké poradě se nakonec i radní přiklonili k variantě prodat dotčené prostory zvlášť. Výsledkem je, že město do svého rozpočtu schváleným prodejem obou prostor nejvyšším nabídkám získá více než 635 tisíc korun.