To se ale týká jen staveb s číslem popisným a mezera mezi objekty nesmí být menší než 65 metrů. Paradoxně právě Prachatice v tomto případě zákon ani z jedné strany nesplňují.
Podobných případů, k jakému došlo ve Zdíkově, je ale na Prachaticku podle dopravního inženýra Václava Kalouse více. Svou chybu vzápětí napravili také v Borových Ladech. „Zatím nevím o všech, ale už teď je jasné, že obcí, které si posunuly dopravní značení bez povolení, je minimálně do deseti,“ připustil Václav Kalous s tím, že některé posunuly dopravní značení buď bez žádosti, nebo nečekaly na výsledek jednání dotčených orgánů. V případě negativního stanoviska je tak nejspíše čeká totéž, jako Zdíkov, tedy nejprve upozornění na nezákonný stav ze strany dopravního inspektorátu a následné uvedení značení do původního stavu.
Možné ale také je, že obce začnou oprávněně argumentovat stavem, jaký je v Prachaticích, kdy příslušné dopravní značení ohraničuje začátek a konec obce několik stovek metrů před začátkem souvislé zástavby.
Zatím tedy ve Zdíkově pro větší bezpečnost především dětí, kvůli kterým posunuli dopravní značení dále od přechodu u základní školy, přistoupili k náhradní variantě. Pořídili měřič rychlosti. „Přesně ve stejný den, kdy jsme vraceli značky na původní místo, jsme instalovali také měřič okamžité rychlosti zhruba padesát metrů pod vjezdem do obce tak, aby řidiči mohli včas zareagovat a snížit rychlost ještě před přechodem,“ upozornil Kantořík řidiče mířící do Zdíkova na novinku v obci.
Měřič rychlosti větších rozměrů podobný tomu, s jakým se setkají řidiči například v Husinci, vyšel Zdíkovské na 56 tisíc korun včetně DPH. Zatím zůstane jen u jednoho, i když místo pro druhý má Zdeněk Kantořík již vyhlédnuté. „Množí se stížnosti obyvatel Zdíkovce, že řidiči, kteří jedou po nově opraveném úseku silnice druhé třídy ve směru ze Stach na Vacov, nerespektují dopravní značení a skutečnost, že projíždějí obcí. Padesátku tu nedodržuje možná každý druhý řidič,“ zdůraznil starosta Zdíkova. Podle něho zde není možné jiné opatření, než právě měřič rychlosti. „S ohledem na to, že se jedná o silnici druhé třídy, není možné na ní vyznačit například přechod pro chodce, protože v tomto případě nesplní početní limity chodců. Přitom vedle silnice se nachází autobusová zastávka, ale ani to některým řidičům nevadí,“ podotkl Kantořík.
Právě umístění měřiče rychlosti se podle prozatím krátkých zkušeností ukazuje jako dobré řešení. „Osobně mohu potvrdit, že to na řidiče působí, i když především na ty slušné. Doufám proto, že se v rozpočtu ještě najdou peníze na zakoupení druhého měřiče do Zdíkovce,“ zvažuje starosta Zdíkova.