„Tři minuty jsou málo, mnohdy ani lidé neřeknou vše, co chtěli,“ argumentovala. Zároveň chtěla, aby se do jednacího řádu zavedlo elektronické rozesílání zápisů. „Ušetří to čas i peníze za papír,“ doplnila.
Jenže její připomínky zatím v jednacím řádu nejsou. „Měli jste všichni možnost říci změny do posledního listopadu, nic jsme nedostali, a tak jsme dokument připravili, bez něho nemůže zastupitelstvo jednat,“ vysvětlil tajemník MÚ Prachatice Karel Pašek. Navrhl proto dokument schválit v původním znění s tím, že další připomínky do něj budou zaneseny postupně. S tím zastupitelé souhlasili a další změny budou časem doplněny.