Přestože větší část půjčky fondu využije samo město, dostane se i na soukromé vlastníky, ale jen do padesáti procent celkových nákladů akce. Úvěr s s roční úrokovou sazbou tři procenta je splatný nejdéle za deset let. „Jednomu žadateli bude možno poskytnout půjčku maximálně sto tisíc korun. U manželů se poskytuje úvěr jen jednomu z nich,“ uvedla část z podmínek půjčky starostka Martina Pospíšilová.