Zásadní změnu pocítí ale hlavně ti, kteří mají chovnou stanici a dosud byli od poplatků osvobozeni. Nezmění se tak pouze poplatek za psa majitelům, kteří bydlí v domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami.
Změnu schválili s novým zněním obecně závazné vyhlášky zastupitelé města minulý týden po rozsáhlé diskuzi. Vypuštění osvobození od poplatku navrhl zastupitel Pavel Trnka. „Navrhuji, aby z úlev od poplatků za psy byli vyjmuti držitelé chovných psů vlastnící chovnou stanici. Nechápu, proč by město mělo mít zájem na tom, aby tu byly chovné stanice psů? Držitelé chovných psů vydělávají takové peníze, že zaplatit poplatek by pro ně neměl být problém,“ uvedl Trnka s tím, že toto ustanovení se ve vyhlášce táhne léta.
Podle starostky Martiny Pospíšilové to není tak docela pravda. „Vyhlášku, kterou nyní měníme, schvalovalo i se spornou úlevou pro majitele chovných stanic ještě předminulé zastupitelstvo,“ upřesnila. Někteří vlastníci psů tak od prvního ledna podle znění nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích zaplatí tedy za jednoho psa v průměru o sedmdesát korun ročně víc, než platili doposud. Menší navýšení, a to o 25 korun, zaplatí ti, jejichž jediným příjmem je některý z důchodů. Místo padesátikoruny za jednoho psa zaplatí korun 75.

Poplatek za psa
Od 1. 1. 2011 zaplatí majitelé jednoho psa v bytových domech do tří bytů 300 korun. V obytném domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami zůstávají poplatky 900 korun za rok za jednoho psa. V místních částech a osadách to bude 150 korun. Majitelé, jejichž jediným zdrojem příjmů je některý z důchodů zaplatí 75 korun.