Jako rozhodčí byli delegováni členové kynologické komise. Posílit rozhodčí přijel kolega Jiří Netušil z České Krumlova. Do funkce hlavního rozhodčího byl delegován Vojtěch Kuthejl. Funkci veterináře po dobu celé akce vykonával přítomný ředitel zkoušek František Lešek. Zahájení akce se zúčastnili za Okresní myslivecký spolek jeho předseda Ivan Štětina a předseda kynologické komise František Hodina, za Obecní úřad Radhostice starosta Ladislav Vlk a za Myslivecké sdružení pan Hanzal starší. Na zahájení, v průběhu dne a na konci kynologické akce slavnostní fanfáry na své prvé kynologické akci troubil pan Ladislav Markovec.
Ke zkouškám se přihlásilo celkem 8 psovodů se svými psy. jeden psovod se se svojí fenkou nezúčastnil, neboť zasáhla příroda.
Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že ze 7 pejsků jich obstálo v I. ceně 5 a v ceně II. dva. Na prvém místě se umístil opět pan Jaroslav Kovařík s jezevčíkem drsnosrstým Akimem z Borovské myslivny. Vítěz obdržel od Okresního mysliveckého spolku pohár a knihu s věnováním a všichni vůdci obdrželi od MS věcné ceny, které byly získány z prostředků sponzorů. Na přípravě a průběhu zkoušek se podíleli členové uvedeného MS, kteří zaváděli rozhodčí a zkoušené se psy do honitby, zajistili celodenní kvalitní občerstvení, a proto jim za toto patří upřímné poděkování. Je nutno připomenout, že toto MS již organizovalo tyto zkoušky posedmé a dokonce v roce 2001 pořádalo dvoudenní republikovou kynologickou akci.
Celou akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou i proto, že docílené výsledky byly velmi dobré.

JAN KANDL
jednatel OMS Prachatice