Jako rozhodčí byli delegováni členové kynologické komise. Posílit rozhodčí přijeli Karel Uhlík, Stanislav Vachta a Milan Blatský z okresu Strakonice. Pravdomil Hovorka byl přítomen jako veterinární dozor. Akci zahájili předseda kynologické komise František Hodina, František Brašnička jako ředitel zkoušek a celou akci si řídil vrchní rozhodčí Pavel Sochor.

Na zahájení a na konci několikráte při předávání cen kynologické akce slavnostní fanfáry zatroubil profesionál Luboš Pravda. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 14 psovodů se svými psy, z toho 9 ohařů a 5 psů malých plemen. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že z 9 ohařů obstálo 7 psů v I. ceně, 1 pes v ceně II. a 1 psovod odstoupil. Na prvém místě se umístil Jaromír Ouředník s českým fouskem Irry z Malého Boubína. Z 5 psů malých plemen 4 psi obstáli v I. ceně a 1 pes v ceně III.

Na prvém místě se umístil Jan Kahuda s německým křepelákem Borina z Husova kraje. Na přípravě a průběhu zkoušek se podílela většina členů uvedeného honebního společenstva, kteří zaváděli rozhodčí a psy s vůdci do honitby a proto jim patří za toto upřímné poděkování. V průběhu dne kvalitní a rychlé občerstvení zajistili manželé Šanderovi.

Vítězové obou skupin obdrželi z rukou předsedy kynologické komise Františka Hodiny pohár s knihou s věnováním a ostatní v pořadí obdrželi od Okresního mysliveckého spolku a Honebního společenstva hodnotné věcné ceny, které jim předali František Hodina a František Baloušek. Dva zástupci ze skupiny ohařů se zúčastní 49. ročníku Mistrovství Šumavy dne 1. října 2011 v Písku. Všem, kteří se na úspěšné kynologické akci podíleli, patří opět poděkování.
Celou akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou, neboť docílené výsledky byly velmi dobré a k dosaženým výsledkům přispělo i příjemné počasí.

JAN KANDL
jednatel ČMMJ Prachatice