Letos pomyslnou štafetu převzaly s třídou I. A Jana Mühlsteinová v pondělí a Irena Pilečková s I. B pak v úterý.

Jejich prvňáčci tři týdny připravovali písničky, tanečky, básně i scénky, ve kterých hrají sladké a šťavnaté podzimní plody hlavní roli.

V matematice, českém jazyce, ale i v tělocviku a hlavně prvouce se jablíčky motivovala většina činností, aktivit, her a úloh, připomínala se nejen jablka coby plody, ale také význam stromů, na kterých tyto zdravé dobroty vyrostly.

V hodinách výtvarné a pracovní výchovy pak vznikala výtvarná díla i dílka, která na slavnosti podtrhla sváteční ráz akce pro rodiče.

Ani ti však předem nezaháleli, protože vstupenkou na Jablíčkovou slavnost byl sladký výrobek z jablek, který společně s dětmi doma připravili a na slavnosti pak s ostatními s chutí snědli.

Krátké pásmo o jablíčkách, které děti rodičům předvedly, pokračovalo soutěží o nejdelší slupku – rodiče soutěžili v obratnosti nožem, děti škrabkou, dále pak došlo na poznávání jednotlivých odrůd jablek a na disciplínu, které se děti nemohly dočkat, ochutnávání přinesených dobrot.

Letošní i loňský ročník se mimořádně povedly, nová tradice tedy určitě najde nadšené účastníky i v příštím roce.