Netolice – Na jednání zastupitelstva došlo k hádkám. Návrh, se kterým přišla rada města, u některých vyvolal tak velký nesouhlas, že otázka prodeje pozemků před několika bytovými jednotkami, se řešila nejdéle z celého jednání.
Rada města předložila návrh, předběžně zveřejnit záměr prodeje pozemků kolem domů, které se prodaly v privatizaci, a to za cenu 45 korun za m². Šlo především o uzavřené dvory kolem bytovek v Tržní, Bavorovské, Hornické nebo v Družstevní ulici. „Jedná se o pozemky města, které jsou oplocené a užívají je jen majitelé bytovek ve svůj prospěch. Údržbu ale musí zajišťovat obec na své náklady a od majitelů bytovek město nevybírá například ani daň z nemovitosti,“ vysvětlil starosta Oldřich Petrášek s tím, že to je hlavní důvod, proč s tímto záměrem na jednání rada přišla.
„Nesouhlasím s prodejem hlavně proto, že se jedná o docela velké lukrativní pozemky, které by se v budoucnu i nadále mohly využít, třeba na stavbu nových objektů,“ vyjádřil se k otázce prodeje zastupitel František Sklář.
Negativní stanovisko k návrhu se objevilo i z úst jiných zastupitelů. Ti především argumentovali s tím, že město nemá dostatek stavebních parcel, a právě tohle místo by mohlo posloužit na výstavbu bytovky nebo rodinného domu.
K dlouhé debatě o prodeji se připojili i místní obyvatelé, kteří upozornili na to, že se na pozemcích nalézají i soukromé garáže nebo zahrádky.
Zastupitelstvo se nakonec dohodlo, že stahuje záměr prodeje pozemků z jednání a namísto toho uložilo úřadu jednat s domovními sdruženími vlastníků domů o pronájmu pozemků. „Počkáme, zda budou mít majitelé bytovek o pronájem zájem. Hlavně oni se musejí vyjádřit, co na daných prostorech vůbec chtějí. Je nám také jasné, že si řada z nich již vzala úvěr na koupi bytů nebo plánuje další investice, a tak pro ně situace nemusí být zrovna lehká,“ upřesnil Oldřich Petrášek a závěrem dodal, že pokud budou majitelé s pronájmem souhlasit, v budoucnu se smluvně ošetří i přístup k soukromým objektům.