Úředníci poradí


V rámci zlepšování služeb poplatníkům daně z příjmů fyzických osob budou přiznání k této dani stejně jako v loňském roce vybírána i ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem. Na Prachaticku to jsou obce Netolice a Volary. Na uvedených obcích přitom nepůjde jen o prostý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde ze strany pracovníků Finančního úřadu v Prachaticích poskytovány informace potřebné pro jeho vyplnění.
Pomoc na radnici
Výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob se na Městském úřadě v Netolicích uskuteční v malé zasedací místnosti umístěné v prvním patře úřadu ve dne 17. března v době od 9 do 17 hodin.
Na Městském úřadě ve Volarech proběhne tato akce ve dnech 5. a 19. března 2008 v zasedací místnosti v přízemí úřadu v době od 9 do 17 hodin. Bližší informace o této akci by měly být rovněž poskytnuty prostřednictvím výše uvedených městských úřadů.
Již nyní jsou na informačních tabulích finančních úřadů jak v Prachaticích, tak i ve Vimperku, umístěny informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007, a to včetně praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy daňových poplatníků. Další informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.

Více v tištěném vydání v úterý 4. března 2008.