Celkem bylo zjištěno čtrnáct přestupků, většina z nich byla řešena na místě blokovou pokutou. Jeden přestupek byl postoupen do správního řízení. Zkontrolováno bylo takřka osm desítek osob, z toho bylo sedm cizinců.

Dále policisté s celníky prohlédli 24 osobních vozidel a 27 nákladních.

„Řidiči přetížených tahačů museli svá vozidla odstavit a poté uvést náklad do souladu s danými předpisy,“ informovala tisková mluvčí Oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie (SCCP) České Budějovicích Anna Stloukalová.

Akce se zúčastnilo deset policistů SCPP, dále tři příslušníci celní správy, pracovník správy a údržby silnic a jeden příslušník bavorské hraniční policie.

Mimo jiné byla zkontrolována také dvě vozidla s odpadem, u nichž nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Akce tohoto typu by měly zamezit poškozování silnic. Přetížená vozidla na nich totiž způsobují milionové škody. Čtvrteční kontroly pak byly mimo jiné zaměřeny také na cizince, kteří nemají povolení k pobytu.