„Vyměnit řidičský průkaz musejí ti majitelé, kterým bylo jejich oprávnění vydáno v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000,“ upozornila vedoucí oddělení agendy řidičských průkazů odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích Ludmila Volčíková.
Upřesnila, že v současné době se výměna týká zhruba dvou tisíc řidičů. Vyměnit si průkaz musejí do posledního dne letošního roku. „V současné době je odbavování na registru řidičů bez komplikací, ale s koncem roku lze očekávat zvýšený nápor, proto by řidiči neměli s výměnou otálet,“ vyzvala Ludmila Volčíková.
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, tedy v případě, že údaje v tom starém odpovídají současným skutečnostem. „Nový průkaz je pak vydán nejdéle do dvaceti dnů od podání žádosti,“ řekla s tím, že pokud by žadatel chtěl vydání uspíšit, musí se připravit na poplatek pět set korun.
Žádost o nový průkaz musí řidič vyplnit přímo na úřadě, protože není možné ji stáhnout z internetu. „S sebou pak musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a průkaz, kterému končí platnost,“ vyjmenovala.
Vyměnit řidičský průkaz je možné v budově Městského úřadu v Prachaticích, v ulici Hradební. Úřední dny jsou pondělí, středa a pátek.