Návštěvníci mohli shlédnout obrázky na dataprojektoru. Obrázky se týkaly rostlinstva, několika druhů motýlů, některých druhů již vyhynulých. Největší pozornost byla věnována Otakárkovi. Na přednášce byla také prezentována sbírka motýlů z Jižní Ameriky. Ta potom byla srovnána s těmi šumavskými. Posluchači si mohli všimnout především jiného zabarvení.