Podle starostky Martiny Pospíšilové už na všechny byty, jejichž nájemníci se kamsi ztratili a více než tři měsíce neplatili nájemné, byly u soudu podány žádosti o vyklizení bytu. „Nyní čekáme na rozhodnutí soudu. U všech bytů, jejichž nájemníci nevypověděli nájemní smlouvu, nebo nezplnomocnili svého zástupce, řešíme situaci přes soudem stanového opatrovníka,“ dodala Martina Pospíšilová.

Pokud se tedy dlužníci do Volar vrátí, nečeká je podle volarské starostky rozhodně automaticky opětovné nastěhování. „Rozhodně je nečeká bydlení, ale hlavně dluhy, které budeme vymáhat. Jedná se o dlužné nájemné, poplatky za služby, penále, úhradu soudních výloh. A pokud zjistíme, že nájemníci byt poškodili, budeme vymáhat také náhradu škody,“ vzkazuje na dálku starostka všem obyvatelům, kteří opustili byty bez řádného vypořádání.

Miroslav Fuchs