Naši zákonodárci sice upustili od bodování řidičů, kteří mají v dechu 0,3 promile. Ovšem pokuta i nadále zůstává v rozmezí od dvou a půl tisíce do dvaceti tisíc korun. I přesto takový šofér může dostat zákaz řízení od půl roku až na jeden rok. Podle toho, jak rozhodne úředník ve správním řízení. Před radarem už nebudou varovat cedule a policista může šoféra poslat na technickou kontrolu přímo ze silnice. „Řidič, který nouzově zastaví a opustí auto mimo obec, musí mít na sobě reflexní vestu,“ doplnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová. Změny jsou: Zimní pneumatiky jsou povinné: Na všech druzích pozemní komunikace je řidič povinen použít zimní pneumatiky na všech kolech, a to v období od 1. listopadu do 31. března. Auta do 3500 kg mají mít hloubku dezénu nejméně 4 a těžší auta pak nejméně 6 milimetrů. Měření rychlosti obecní policií: Novela zrušuje povinnost, aby místo měření rychlosti obecní policí bylo povinně označováno dopravními značkami. Značkami nemusejí být označeny ani stacionární radary. Reflexní vesty: Vozit vestu ve vozidle musí od srpna každý řidič. Navíc je povinen ji také použít, respektive mít ji na sobě. A to v případě nouzového stání mimo obec, kdy řidič přeruší jízdu pro závadu na vozidle, v důsledku dopravní nehody a v každém dalším případě, kdy řidič opouští vozidlo na silnici. Tato povinnost neplatí pouze pro řidiče mopedu, motocyklu nebo jiného nemotorového vozidla. Změny v bodovém systému: Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se podle novely zákona nebudou sčítat, ale vždy se zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné. Nový je přehled bodově protiprávních jednání. Počet bodových hodnocení se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní jednání. Počet bodovaných přestupků se snížil ze 43 na 27. Zcela se zrušily jedno a šesti bodové přestupky. Nejvíce je přestupků za 7 bodů, a to deset. Mezi ně přibyl přestupek za neposkytnutí účinné pomoci účastníkem provozu, který není účastníkem dopravní nehody. Nemění se přestupky za pět bodů. Zmírnění bodového postihu: – za telefonování za jízdy, kdy drží přístroj v ruce, se snižuje počet bodů ze 3 na 2 body – zmírňuje se postih za řízení vozidla bez příslušné skupiny nebo podskupiny ze 7 na 4 body – řízení bez platného osvědčení o profesní způsobilosti se zmírňujme z 5 na 3 body Bez bodu jsou: – řízení pod vlivem malého množství alkoholu do 0,30 promile – řízení bez rozsvícených světel ve dne – řízení vozidla, které má jinou než přidělenou registrační značku – jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu – překročení rychlosti v obci až o 5 km/h, mimo obec až o 10 km/h, v obou případech řidič dostane pouze pokutu – nerespektování zákazové či příkazové značky – nedovolená jízda po tramvajovém pásu – řízení bez platného posudku o zdravotní způsobilosti – neoprávněné užití modrého nebo oranžového majáčku Za čtyři body: – řízení bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny – porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí – ohrožení chodce na přechodu – nedání přednosti v jízdě Kontrola technické stavu vozidel v provozu: Řidič bude povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět, není delší než 8 km. Zjistí–li se při kontrole technického stavu vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit náklady na provedení kontroly. Povinné výměny řidičských průkazů: V případě některých řidičských průkazů se zkrátily lhůty pro výměnu. Průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 musejí držitelé vyměnit do 31. prosince 2012. Průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Tajné závody: Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích. Pokud policista pojme podezření, že řidič zákaz nerespektuje, může zabavit jeho auto až na 48 hodin. Dopravně psychologická vyšetření řidičů: Dosud se vztahovalo jen vybodované šoféry nákladních aut a autobusů, nově vyšetření musejí podstoupit všichni, kteří o řidičský průkaz přišli vinou dosažení 12 bodů a budou po 1. srpnu žádat o jeho vrácení. Vyšetření zahrnuje pouze vyšetření dopravním psychologem. Povinné vyšetření neurologem, včetně vyšetření pomocí EEG, se naopak zrušilo zcela. Změna pro postižené osoby: Pro osoby se zdravotním postižením přináší novela zákona nový druh parkovacích průkazů, které nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven přímo na jméno konkrétního oprávněného držitele a bude odpovídat vzoru podle Evropské unie. Proto také bude použitelný i v ostatních členských státech EU. V závažných případech mohou tito lidé ignorovat značku zákaz stání.