„Odměny jsou stejné již několik let, a proto jsme se je rozhodli o něco zvýšit,“ informovala starostka města Martina Pospíšilová. Zákonem jsou přesně určené hranice, jak vysoké mohou být odměny. K těmto limitům se však ve Volarech nepřibližují, místní zastupitelé mají odměny nižší.
Zvýšení odměn se zdálo příliš nízké zastupiteli Jiřímu Cigánkovi, který se následně rozhodl podat protinávrh, v kterém byly odměny vyšší. Nesetkal se však s podporou svých kolegů.
„Myslím, že bychom se zde neměli dohadovat o stokoruně, když jsme zde jako zastupitelé, kteří svou práci dělají hlavně pro město a své spoluobčany,“ řekla Jaroslava Mazurová.
To podpořil i Roman Kozák, který zároveň upozornil, že návrh zvyšování odměn byl konzultován s ekonomickým odborem a nenaruší rozpočet města. „Schválení vyšších odměn by mohlo náš rozpočet narušit,“ podotkl Roman Kozák.
Nakonec byl takřka jednohlasně schválen první návrh. Například neuvolnění zastupitelé budou mít nově místo 200 korun o sto korun více.