„Tento poměr samozřejmě nelze stanovit úplně přesně, protože někteří zaměstnanci se podílejí na výkonu agend v přenesené i samostatné působnosti,“ říká tajemník Městského úřadu v Prachaticích Karel Pašek.

Základní a interním personálním auditem městského úřadu byla reforma veřejné správy na přelomu let 2002 a 2003. Od této doby zůstává počet zaměstnanců, až na výjimky, který byly vynuceny dopady změn zákonných norem, konkrétně oblast sociálních věcí a stavebního zákona, stále stejný.

Více vtištěném vydání vpátek 29. února 2008.