„Přesně mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti pět set dvacet devět osob ze všech evidovaných uchazečů o práci,“ vybrala ze statistiky analytička trhu práce Úřadu práce v Prachaticích Šárka Hynková.
Podle propočtů dostanou nezaměstnaní průměrně 5 747 korun za měsíc. Celkem bylo k poslednímu dni záři v evidenci úřadu 1590 osob. „Srovnání statistiky říká, že je to o 67 méně než na konci předchozího měsíce. Meziměsíční úbytek nezaměstnaných jsou tedy čtyři procenta Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se počet uchazečů o zaměstnání snížil o čtyřicet tři lidí,“ dodala Hynková.
Prachatický úřad práce opustilo v září dvě stě čtyřicet jedna lidí. Sto třicet osm lidí pak bylo vyřazeno z jiných důvodů než těch, že by nastoupili do nového zaměstnání. „Jde například o nástup na mateřskou dovolenou či do starobního důchodu. Nebo jsou tito lidé vyřazeni sankčně,“ vysvětlila možné důvody Šárka Hynková.
Z celkového počtu nezaměstnaných je většina mužů. Žen bylo k poslednímu září v uvozovkách pouze 784, tedy 49,3 procenta. Dvě stě devadesát tři nezaměstnaných lidí má nějaké zdravotní postižení.
Také volných míst je více, počet se zastavil na čísle 203. To znamená, že o jedno místo se může ucházet téměř osm nezaměstnaných osob.

Nezaměstnanost v obvodech:
obvod lidí bez práce míra nezaměstnanosti

Prachaticko 737 5,57 %
Vimpersko 532 5,61 %
Netolicko 126 5,91 %
Volarsko 195 5,57 %