Nejlepší práce budou představeny v Kašperských Horách.Projekt vyhlásily začátkem roku Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku Bavorský les.Úkolem studentů bylo nahlédnout do dob našich prababiček a za pomoci odborné literatury posoudit změnu v šumavské přírodě. Poté měli porovnat, co vše se změnilo k lepšímu, či k horšímu. Inspiraci pro své práce mohli studenti získat při setkání s pamětníky tohoto regionu Mgr. Františkem Kadochem, MVDr. Karlem Petrášem, či Emilem Kintzlem.Slavnostní představení a vyhlášení nejlepších prací se uskuteční 1. prosince 2010 v informačním středisku v Kašperských Horách.Celkem bylo zasláno devět prezentací, z toho sedm jich bylo z Gymnázia Sušice, jedna ze ZŠ Železná Ruda a jedna z Gymnázia Vimperk. Slavnostní prezentace se zúčastní i zástupci ze Správy NP Bavorský les, kteří společně s pracovníky Správy NP a CHKO Šumava vyhodnotí nejlepší práce.„Všichni studenti, kteří se zapojili do projektu Šumava a Bavorský les v proměnách času, si zaslouží ocenění, neboť jejich práce mají vysokou jak odbornou, tak i technickou úroveň,“ uvedla Martina Kučerová ze Správy NP a CHKO Šumava. „Účastníci tohoto projektu se budou moci v příštím roce podívat do muzea historie lesa St. Oswald a skanzenu ve Finsterau,“ dodává.Powerpointové prezentace budou k nahlédnutí na webových stránkách Správy nyní od 6. prosince. Tento projekt je spolufinancován z Evropské Unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.JANA ZVETTLEROVÁSpráva NP a CHKO Šumava