Jak již vloni upozornil starosta Oldřich Petrášek, bez nového ÚP nevzniknou nové stavební parcely. Vytvoření ÚP je však dlouhodobá a finančně velmi nákladná záležitost, přesto je však nutné v letošním roce s touto věcí začít.