Mezi ně patří Mateřské centrum Sluníčko, Krizové centrum pro rodinu a děti, nízkoprahové zařízení COOLna, Primární prevence Phénix a další nízkoprahové zařízení Céčko. V prostorách stanu se tak o všech těchto zařízeních mohli návštěvníci dozvědět více. Zhlédnout ale také mohli práce, které v nich byly vytvořené. Například fotoromány, jež vznikaly na určitá témata, jako je deprese a nebo záškoláctví. Jejich autory byli, jak jinak, než školáci. Pro ty jsou v centrech pravidelně pořádány i přednášky týkající se nejčastějších společenských problémů.