Řidiče ale nekontrolovali jen čeští policisté, na tento den jim přijeli pomoci i kolegové ze Spolkové republiky Německo. Šlo o další společnou hlídku. Jak popsal zástupce vedoucího dopravní policie Jaroslav Pangl, smyslem této spolupráce je především výměna zkušeností. „Je pro nás velmi cenné, že můžeme porovnat naši práci s prací dopravních policistů ze sousedního státu. Proto je přeshraniční spolupráce podporována vedením Krajského ředitelství Policie ČR, a to nejenom v posledních měsících, spolupráce je mnohem delší záležitostí. Na týden jel zhruba před dvěma lety na zkušenou za německými kolegy náš dopravní inženýr, v loňském roce zase naši dopravní policisté,“ informoval Jaroslav Pangl s tím, že spolupráce se netýká jen dopravní, ale i pořádkové policie. Další společná akce dopravních policistů je naplánovaná už na červen. Řidiči se ale s hlídkou s mezinárodním zastoupením mohou setkat ještě v červenci a srpnu.