Tu ale nezaplatil a městu tak za ním vznikla pohledávka. Mladý cyklista se obrátil na radnici, aby mu byla pohledávka odpuštěna nebo snížena.

A celou věc následně na stůl dostali i místní zastupitelé. Jedich názor na odpuštění pohledávky vůbec nebyl jednoznačný.

Dobrá lekce

„Nejsem pro to, abychom mu celou pohledávku odpustili, ale jsem pro, abychom mu ji snížili na pět až deset tisíc korun,“ uvedl radní Pavel Dvořák se slovy, že i to jako výchovný prostředek pro cyklistu stačí.

To se ale některým zastupitelům nelíbilo, dalším se zase nezdála výše pokuty, kteoru cyklista dostal.

Na hranici

„Zákon jasně v té chvíli říkal, že nejnižší možná pokuta, kterou lze uložit za řízení v opilosti, je pětadvacet tisíc korun. Uvědomte si, že nemůžete snižovat výši pokuty, můžete pouze snížit pohledávku. Pokud ale pohledávku snížíte na pět tisíc korun, je to stejná výše, jakou zaplatí řidič za stání na místě vyhrazeném pro invalidy,“ upozornila zastupitele vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství vimperského městského úřadu Jana Vokurková.

„Bojím se, aby to nebyl precedent, aby se nám tu nehromadily další žádosti o snižování pohledávek. Zároveň ale souhlasím se snížením pohledávky ve výši poloviny,“ uvedla Dagmar Rückerová.

„Zavinil si nějakou věc, zaplatil už něco za škodu. Když mu snížíme pohledávku na deset tisíc korun a připočteme k tomu, co už zaplatil, jsme na pětadvaceti tisících korunách,“ poznamenal radní Dvořák.

O patnáct tisíc

„Já bych podpoříl snížit pohledávku na deset tisíc korun, navíc to za něho stejně zaplatí rodiče,“ vyjádřil se k případu zastupitel František Řehoř. Jeho slova pak doplnil Josef Bejček, že se nebojí, soudy také soudí případ od případu a připomněl medializovanou kauzu fotbalisty, který také řídil po požití alkoholu.

K prominutí patnácti tisíc korun z celkové pohledávky pětadvacet tisíc korun se nakonec přiklonilo deset zastupitelů. Dva zvedli ruku, že jsou proti a jeden zastupitel se hlasování zdržel.

Pořád stejné

Ani novela zákona, která platí od letošního srpna a týká se zákona o přestupcích, není k řidičům, a je jedno, zda se jedná o řidiče motorových vozidel, cyklistů nebo i těch, kteří jezdí na zvířeti, benevolentnější, co se alkoholu týče.

Sice tato novela říká, že za samozranění není sankce, ale v otázce alkoholu je striktní. Pokud by tedy cyklista havaroval nyní, nedostal by sankci za samozranění, ale za řízení v opilosti se dolní hranice nezměnila.

Jak navíc Jana Vokurková zastupitele na pondělním jednání upozornila, cyklista za samozranění pokutu nedostal, týkala se jen zmíněného řízení v opilosti.

Nebojí se

„Toho, že by se nám tu nyní kupily žádosti o odpuštění pohledávky se nebojíme. Jak nám Jana Vokurková na pondělním jednání zastupitelstva řekla, jedná se o druhý takový případ, který se ve Vimperku stal,“ dodal místostarosta Bohumil Petrášek.