Podle výpočtů to znamená, že rodič musel mít průměrnou hrubou mzdu před nástupem na mateřskou alespoň 16 400 korun.

Klasické čerpání rodičovského příspěvku je na tři roky. Po skončení dávek PPM pak rodič pobírá 7 600 korun měsíčně. Problém může nastat ve chvíli, kdy rodič nemá nárok na mateřskou nebo nemocenskou v souvislosti s porodem.

Na třetí variantu, pomalé čerpání na čtyři roky, dosáhne každý rodič. Pokud nemá nárok na mateřskou, dostane rodičovský přísvěvek od narození dítěte. Do roka a devíti měsíců je výše příspěvku 7 600 korun měsíčně, pak až do čtyř let věku dítěte pobírá měsíčně 3 800 korun.

Ne pro všechny

Někteří rodiče dostanou vzhledem k věku svých dětí možnost výběru. Na ten mají automaticky nárok všichni ti, kterým se dítě narodí v roce 2008. Pokud ale budou dítěti tři roky ještě do konce letošního roku, je výše příspěvku stanovena na 3 800 korun měsíčně až do jeho čtyř let.

Pokud se dítě narodilo v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2006, tedy je jeho věk vyšší než rok a devět měsíců a zároveň nižší než tři roky, bude jeho rodič dostávat do tří let věku 7 600 korun a pak do čtyř let 3 800 korun za měsíc.

Příspěvek celkem v případě, že bude vyplácen do dvou let věku dítěte

216 600 korun

do tří let věku dítěte

235 600 korun

do čtyř let věku dítěte

224 200 korun

Částky jsou pro případ, že rodič nastoupí na MD 6 týdnů před porodem, vyčerpá 28 týdnů MD a zvolí jednotlivé varianty rodičovského příspěvku.

Rodiče dítěte, jemuž nebude k prvnímu dni příštího roku jedenadvacet měsíců, se mohou ještě rozhodnout. Zda do jeho tří let mít 7 600 korun, nebo mít uvedenou částku jen do jeho jedeadvaceti měsíců, a pak do čtyř let pobírat 3 800 korun za měsíc. Všechny volby zůstanou rodičům dětí narozených po 2. červenci letošního roku. Ti mohou zvolit rychlou formu čerpání, tedy dva roky za 11 400 korun, nebo 7 600 korun do jedenadvaceti měsíců věku dítěte s tím, že mohou pokračovat se stejnou částkou do tří let věku dítěte, nebo zvolit pomalejší výplatu dávky, na čtyři roky.

Kdy rozhodovat

„Jsou stanoveny nejzazší termíny volby. V každém případě je ale určená volba již nezměnitelná a nelze tak učinit ani v případě výměny rodičů v pobírání příspěvku,“ vysvětluje Josef Jungvirt s tím, že rozhodnutí pro dvouletou variantu vyplácení je nutné učinit nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícím po tom, kdy dítě dosáhlo věku dvaadvacet týdnů. Tříletou variantu je pak možné určit do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dovršilo 21 měsíců věku.

Rodiče zdravotně postižených dětí mají nárok na příspěvek v základní výměře. A to ve výši 7 600 za měsíc až do sedmi let dítěte.

Kdo má nárok

Výhodou rodičovského příspěvku je, že rodič může být výdělečně činný, aniž by o něj musel přijít. „Příjem rodiče není testován, musí však zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou,“ upozornil Josef Jungvirt s tím, že dítě mladší tří let může navštěvovat jesle nebo jiné předškolní zařízení maximálně pět dní v měsíci.

„Rodiče dětí starších tří let si mohou nově od 1. ledna příštího roku vybrat. Buď může dítě do školky na pět dnů v měsíci, nebo na maximálně čtyři hodiny každý den,“ vysvětlil Josef Jungvirt.

Nižší porodné

Od nového roku se upravila rovněž výše porodného. Za dítě, které se narodí v prvních minutách nového roku, dostanou rodiče dávku porodného ve výši třináct tisíc korun místo současných bezmála osmnácti tisíc korun.

Zmíněných třináct tisíc korun je částka pro každé narozené dítě.

Porodné

Od 1. ledna 2008 výše porodného činí 13 000 korun za každé narozené dítě.

V případě vícerčat se částka násobí počtem dětí.

Přečtěte si také článek Na dva, či na tři? Rozhoduje věk