„Ani krize, ani současná hospodářská situace objem pohledávek nezvýšila,“ uvedl starosta města Pavel Dvořák. To je ale jediná dobrá zpráva. Podle jeho názoru se sice radnice snaží celkový objem pohledávek snižovat, nicméně stále zůstává v evidenci velká část pod označením nedobytné. „Většinu z nich eviduje odbor životního prostředí jako pozůstatek ještě z dob existence okresního úřadu,“ doplnil místostarosta Bohumil Petrášek. Celkově tedy město Vimperk eviduje pohledávky kolem čtrnácti milionů korun.