Celý projekt rozhodně nezmizel a nyní se zájemce opět vrací s již připraveným plánem a podniká kroky k samotné realizaci této akce. Starosta města Oldřich Petrášek obdržel dopis s informacemi o dalším postupu na výstavbě rekreačního středika, včetně zajištěného investora. „V současné době se připravuje projekt ke stavebnímu řízení,“ sdělil starosta Oldřich Petrášek. Zájemce o stavbu by rád získal do konce příštího roku stavební povolení. Lze tedy předpokládat, že se samotnou realizací by se mohlo začít v roce 2009.

„V místě by měla podle současných plánů vyrůst jedna veliká centrální budova, okolo které by měly být takzvané bungalovy, tedy letní rekreační domky. Dále by zde mělo být vybudováno sportovní zařízení, možná i bazén,“ vyjmenoval starosta.

Rozhodně by se tedy jednalo o veliký areál, který by pozměnil tvář krajiny a Netolice by díky tomu byly více v povědomí veřejnosti.

„Pokud by k samotné stavbě došlo, bude hodně záležet na konkrétních požadavcích. Samozřejmě každý větší investor je pro město přínosem financí, na druhou stranu se musí zhodnotit i případné negativní dopady,“ doplnil tajemník měta Petr Kotrba.

Podobně na celou věc nahlížejí i někteří z místních občanů, kteří věří, že by město ožilo hlavně v letních měsících.

„Bude hlavně záležet na tom, jaký přínos by měla stavba rekreačního střediska pro město respektive naše spoluobčany. Záležet bude na podnikatelském záměru. Je důležité, aby město mělo vypracovanou nějakou studii, která by informovala o zpětné vazbě. Pokud by to znamenalo například vytvoření nových pracovních příležitostí pro místní občany a finanční přínos pro místní podnikatele, tak to samozřejmě vítám. Kdyby sportovní zařízení mohli využívat i místní a lidé z okolí, jistě by to bylo skvělé. Pokud by se mělo jednat pouze o sezonní satelitní městečko pro cizince a dále nic, tak to bych byl opatrný,“ řekl Vladimír Pešek z Netolic.