Zastupitelé si ale nechají právně zpracovat smlouvu, která zakotví šest podmínek, které musí společnost splnit, aby město Prachatice dále vstoupilo do projektu tím, že vloží okolní pozemky a následně i peníze, které navýší základní jmění společnosti. Tuto smlouvu pak starosta předloží ke schválení na konci letošních prázdnin. Mimo jiné město požaduje i to, aby byly první dvě z budov pravomocně zkolaudovány.

Více v tištěném vydání Prachatického deníku ve středu 16. července.