Děti jsou podle svého výkonu rozdělené do tří skupin, na které dohlíží jeden plavčík. S nimi se tak učí nebo zdokonalují v plavání.