Důvod je ale v obou případech shodný. Rezignací zastupitele na funkci poklesl počet zastupitelů pod zákonem stanovenou mez. Vedení šumavské obce s 85 obyvateli přitom v letošním roce plánovalo řešit čistírnu odpadních vod, bydlení a další menší investice. To vše se ale kvůli novým volbám musí odložit. Schválen nebyl ani připravený rozpočet a Nové Hutě tak až do doby, než zasedne nové zastupitelstvo, řeší jen nejnutnější výdaje spojené s chodem obce. Na nic jiného nemají zastupitelé potřebný mandát. Komplikace, které současná situace přinesla, připustila i místostarostka Nových Hutí Jitka Urbanová. „Samozřejmě, že nám to komplikuje život, hlavně teď v zimním období, protože práce je tu hodně a na jaře jsme chtěli rozjet další věci, které obec už nutně potřebuje. Máme rozjednáno delší dobu řešení čistírny odpadních vod, chtěli jsme odstartovat menší bytovou výstavbu, osazení obecního mobiliáře a dětská hřiště, ale teď vše stojí,“ uvedla Jitka Urbanová s tím, že stojí již připravené projekty. Příliš nadějí na rozjezd některých z nich si moc nedělá. „Do července, než budou nové volby, nemůžeme dělat nic, podzim tu je brzy a v zimě už se toho moc venku dělat nedá. Pak už nám zbývá jen údržba,“ dodala. K odstoupení jednoho ze zastupitelů došlo velmi rychle, ani ne dva měsíce po ustavujícím zasedání zastupitelstva před vánočními svátky. Dubnový termín vypsaný ministrem vnitra pro nové volby už ale Novohuťští nestihli. „Uteče nám celé jaro a v tu dobu už bylo třeba dělat na projektech,“ dodala místostarostka. Zatímco Kvilda či Borová Lada jsou jako obec v povědomí místních samospráv mnohem více a aktivněji vystupují i v rámci sdružení obcí, Nové Hutě v minulosti až tak aktivní roli nehrály. Nové zastupitelstvo ale mělo svým věkovým průměrem našlápnuto tento stav změnit. „Přesně v den, kdy jeden ze zastupitelů přinesl svou rezignaci, jsme pracovali na informačním zpravodaji pro místní obyvatele, kde jsme chtěli lidi informovat o chystaných akcích a plánech obce. Bohužel, jsme skončili ten samý den, kdy jsme na tom začali dělat,“ uvedla Jitka Urbanová. Podle jejích slov zatím situaci v zastupitelstvu obyvatelé příliš nevnímají. „Teď má každý své práce nad hlavu. Spíš se to začne řešit až na jaře,“ zvažuje místostarostka. Současnému stavu by mohlo předejít i to, pokud by v Nových Hutích zůstalo sedmičlenné zastupitelstvo. Jenomže končící zastupitelé schválili pro další volební období pouze pětičlenné složení. „Dohodlo se na tom, protože Nové Hutě přece jen nejsou tak velkou obcí, aby tu muselo být sedmičlenné zastupitelstvo. My už s tím v tuto chvíli nemůžeme udělat nic jiného, protože současné zastupitelstvo je vlivem nižšího počtu neusnášení schopné, takže nemůžeme ani schválit návrat k sedmičlennému zastupitelstvu a v červenci tak budou lidé volit znovu pět členů zastupitelstva. To je špatné. Budeme připravovat volby, které budou stát peníze, čas a práci a nakonec se může stát, že se celá věc bude opakovat. Když někdo za měsíc dva odstoupí, budeme tam, kde jsme a opět nastane neřešitelná situace jen kvůli nedohodě mezi lidmi,“ uvědomuje si Jitka Urbanová jasné riziko. Další problém, který minulé volby přinesly odstoupením jednoho z členů zastupitelstva, byl v tom, že každý z nich kandidoval jako nezávislý kandidát bez případného náhradníka, jako by tomu bylo v případě společné kandidátky například sdružení nezávislých kandidátů či politických stran.