„Mám zde k dispozici řádově padesátku vyplněných dotazníků od našich spoluobčanů. Je to pěkné číslo a jsem s ohlasem spokojena,“ kvitovala zájem Volarských o dění ve městě starostka Martina Pospíšilová.

Zajímavostí je, že všichni vyplňovali dotazníky otištěné na papíře, které se objevily v místním zpravodaji a byly k dostání také na městské podatelně. Internetovou formu však nevyužil nikdo.

„Toto byl vlastně první krok k tomu, abychom mohli začít intenzivně pracovat na tvorbě strategického plánu. Chtěli jsme dát prostor k vyjádření našim spoluobčanům. A jejich odpovědi samozřejmě zohledníme,“ pokračovala Martina Pospíšilová.

Starostka dále podotkla, že by v podstatě nebylo možné bez znalosti názorů občanů směrovat město dále. „I když máme v naší pracovní skupině i na zastupitelstvu jasně dané některé priority, chtěli jsme znát názor všech,“ řekla.

Nyní se připravuje další jednání s firmou, která strategický plán vytvoří. „Hotový by měl být na podzim,“ doplnila časový údaj starostka. Dotazník, který Volarští vyplňovali, obsahoval mnoho zajímavých otázek. Například co se jim ve městě líbí a co ne. Jaký mají celkový dojem ze života ve Volarech. Dále lidé hodnotili dopravní situaci ve městě, dostupnost služeb, kulturní vyžití a práci a podnikání ve městě.

Zájemci mohli být po vyplnění identifikačních údajů také zařazeni do slosování o zajímavé věcné ceny.

Pro příští rok tak bude radnice dobře připravena. Z Evropské unie by měly začít proudit peníze a právě strategický plán bude nezbytnou součástí pro jejich získávání.