Stejně jako v mnoha jiných městech či obcích je vodohospodářský systém již v pokročilém věku a potřebuje opravy. O této záležitosti budou jednat zastupitelé na nadcházejícím zasedání ve středu 12. prosince od 17 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu. Na programu bude také aktualizace regenerace městské památkové zóny.