Jako ve většině měst se totiž za výlep musí platit, což občas přináší nemalé spory. „Často si někdo vylepí plakáty sám na černo a nebere ohled na to, že přelepí aktuální plakát, který je řádně zaplacený. A je pochopitelné, že z toho je pak problém,“ postěžoval si David Zavřel, který má výlepovou službu na starosti.

Černý výlep

Plakáty vylepené na černo se podle něho dají rozdělit do dvou druhů. „Někdo opravdu neví, že se platí a často, když to zjistí, tak pak přijde a potřebný poplatek uhradí. Většinou jde ale o akce, kdy pořadatel zaplaví kraj stovkami plakátů a jede stylem padni kam padni. K tomu většinou patří i arogantní jednání takovýchto lidí, nebo výmluvy, že to pro ně zajišťuje někdo jiný,“ dodal David Zavřel, pro kterého jsou podle jeho slov noční můrou volby všeho druhu.

„Čtrnáct dní před volbami není šance propagovat žádnou akci a na plochách i přes veškeré snahy udržet nějaký režim, vládne chaos. Jedna strana lepí přes druhou a do toho pořadatele všech možných akcí. To pak neustále drnčí telefon a stížnosti neberou konce,“ pokračoval David Zavřel.

Ten plochy ve městě obchází většinou dvakrát týdně, po jednom výlepu má v nohách podle jeho odhadu více než deset kilometrů.