Podle radních není z kapacitních důvodů možné zřizovat vyhrazená placená parkovací místa na komunikacích města. Zároveň schválili vyhrazení dvou parkovacích míst pro provozovnu v ulici 1. máje.