Zastupitelům to nedávno oznámil tajemník městského úřadu Karel Pašek. „Město bylo vyzváno o své vyjádření s tím, že by soud nemusel nařizovat jednání, s tím ale nesouhlasí právník žalobkyně, a tak se soud uskuteční,“ vysvětlil. Případ sledují právníci Úřadu pro zastupování stávu ve věcech majetkových a ti také vystoupí v roli právního zástupce Prachatic. „Kauza je sledována ze všech stran, neboť i chyba jedné malé obce by se mohla stát precedentem i pro ostatní,“ doplnil starosta města Jan Bauer.