Ta zároveň stanovila částku za užívání pietní síně pro smuteční obřady ve výši tři sta korun za jeden obřad. Technické služby převezmou správu nad pietní síní od oddělení investic a správy majetku města ihned po dokončení vybavení interiéru síně.