Původní provozovatel společnost BH – Nemocnice Vimperk o ukončení této služby ke 31. 21. loňského roku rozhodla v září 2010.
Oblastní charita převzala část klientů, kteří pobírali pečovatelskou službu z nemocnice již v uplynulých měsících. „Jednání s uživateli už nás stálo kromě času i náklady spojené s objížděním a sepisováním smluv včetně kancelářských potřeb. To jsou náklady, se kterými jsme v rozpočtu pro letošní rok nepočítali a které hradíme z vlastních zdrojů oblastní charity. Naštěstí jsme od nemocnice zdarma získali jídlonosiče pro jejich bývalé klienty. Jeden jídlonosič přitom stojí tisíc korun,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Vimperk Dana Marková.
K provozování pečovatelské služby už má charita připraven i personál. „Předpokládáme, že dvě naše a tři nové pečovatelky, které k nám přecházejí z nemocnice, budou na zajištění pečovatelských služeb stačit,“ zvažuje Marková s tím, že provoz by měl být zajištěn i co se týká vozidel. Další auto by měla oblastní charita získat začátkem příštího roku.
Celkové náklady na pečovatelskou službu v příštím roce předpokládá ředitelka oblastní charity kolem 2,8 milionu korun. Co se týká zdrojů financování, od města Vimperk by měla charita získat příspěvek 450 tisíc korun. „Předpokládáme dotaci ve výši 750 tisíc korun z ministerstva práce a sociálních věcí, zbytek do vyrovnaného rozpočtu chceme zajistit z darů, sbírek, grantu jihočeského kraje a z úhrad od uživatelů. Nejistá je částka z ministerstva, kterou bychom se měli dozvědět v lednu,“ připustila Marková. Ta počítá s tím, že na začátku února budeme třeba vyhodnotit objem dotací, úhrad a spojené náklady a rozpočet budou aktualizovat. „Musíme poskytovat službu za takové náklady, aby byl rozpočet vyrovnaný. V žádném případě nejsme zvyklí dělat službu, která je v mínusu. Zvyšování nákladů by se citelně dotklo klientů a museli bychom omezovat možná některé z fakultativních služeb, což bychom neradi,“ doplnila Dana Marková.