Na tu se přijelo podívat nemálo návštěvníků nejen z blízkého okolí. Po dlouhých průtazích si ale nakonec Konopička s Pazderníkem řekli své ano, které jak už je zvykem, stvrdili i polibkem. Oslava dále pokračovala v místní restauraci, kde se slavnostní veselí ozývalo ještě v pokročilejších hodinách.